Zara AutoCheckOut (2015)

Cliente: Imagic Vision.

Creatividad y Realización: ZNN.